Inglise keel

  1.  Enne kursusele asumist tuleb õppijal läbida test ( nii kirjalik kui ka suuline ). Selle alusel saab kool jagada õpilased rühmadesse.
  2. Ühe õppetunni hind on osalejale 6 € käibemaksuga ( hinna sees on õppematerjalid ).
  3. Esimesel õppepäeval saadud arve tuleb tasuda 7.päeva jooksul. Kui õppijal pole võimalik kogu summa kohe tasuda, siis esimene osa tasutatakse 7. päeva jooksul ja teine osa hiljemalt kursuse keskel ( kuupäev kokkuleppel ).
  4. Kõnekeele kursus lõpeb üldtesti läbimisega.
  5. Tasemele ettevalmiskursus lõpeb proovieksamiga.
  6. Kursuse lõpus õppija saab tunnistuse, kus on kirjas:
    läbitud kursus, tase, tundide arv, õppejõu  nimi.
    Kokku   4.taset.

Kõnekeele üld- ja intensiivkursused:
On mõeldud nendele, kes soovivad omandada rääkimisoskuse.
Tundides pööratakse erilist tähelepanu just rääkimisele ja praktilisele grammatikale.

Autori õppematerjalid.

Kursuse kestus- 60 ak.tundi- maksumus 360 EUR.

1. Enne kursusele asumist tuleb õppijal läbida test ( nii kirjalik kui ka suuline ). Selle alusel saab kool jagada õpilased rühmadesse.
2. Ühe õppetunni hind on osalejale 6 € käibemaksuga ( hinna sees on õppematerjalid ).
3. Esimesel õppepäeval saadud arve tuleb tasuda 7.päeva jooksul. Kui õppijal pole võimalik kogu summa kohe tasuda, siis esimene osa tasutatakse 7. päeva jooksul ja teine osa hiljemalt kursuse keskel ( kuupäev kokkuleppel ).
4. Kõnekeele kursus lõpeb üldtesti läbimisega.
5. Kursuse lõpus õppija saab tunnistuse, kus on kirjas:
läbitud kursus, tase, tundide arv, õppejõu nimi.
Kokku 4.taset.

On mõeldud nendele, kes valdavad igapäevast kõnekeelt ja soovivad tõsta oma taset tööalases keeleoskuses.

Kursuse kestus - 50 ak.tundi. Maksumus 300 EUR.

1. Enne kursusele asumist tuleb õppijal läbida test ( nii kirjalik kui ka suuline ). Selle alusel saab kool jagada õpilased rühmadesse.
2. Ühe õppetunni hind on osalejale 6 € käibemaksuga ( hinna sees on õppematerjalid ).
3. Esimesel õppepäeval saadud arve tuleb tasuda 7.päeva jooksul. Kui õppijal pole võimalik kogu summa kohe tasuda, siis esimene osa tasutatakse 7. päeva jooksul ja teine osa hiljemalt kursuse keskel ( kuupäev kokkuleppel ).
4. Kõnekeele kursus lõpeb üldtesti läbimisega.
5. Kursuse lõpus õppija saab tunnistuse, kus on kirjas:
läbitud kursus, tase, tundide arv, õppejõu nimi.